You don't have javascript enabled. Please Enabled javascript for better performance.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ: ಆರೋಗ್ಯವಂತ ತಾಯಿ, ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಿನಿಸುಗಳ ಪಾಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Start Date: 16-09-2021
End Date: 30-12-2022

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ...

See details Hide details

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅವಿರತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವುದು, ಸದರಿ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ #Freedom_From_malnutrition ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : rdpr.info@gmail.com

ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ:
•ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
•ಬೇರಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
* ಎಲ್ಲಾ ನಮೂದುಗಳು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು .
•ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು :
1. ಹೆಸರು
2. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

The last date of submission is 30th December 2021.

All Comments
Reset
1125 Record(s) Found

Yashasvi 9 months 1 week ago

Here are a few healthy and nourishing recipes for postpartum women according to https://swadeshiupchar.in :

Khichdi: This simple dish is made with a combination of rice and lentils and can be easily digested. It can be spiced with ginger, turmeric, and other herbs to add flavor and nutrients.

Kitchari: Similar to khichdi, this dish is made with a mixture of rice, lentils, and vegetables. It is a nourishing and easily digestible meal that is great for postpartum women.

Faisalahesan 9 months 1 week ago

It protects you against many chronic noncommunicable diseases, such as heart disease, diabetes and cancer. Eating a variety of foods and consuming less salt, sugars and saturated and industrially-produced trans-fats, are essential for healthy diet.

A healthy diet comprises a combination of different foods. These include:

Staples like cereals (wheat, barley, rye, maize or rice) or starchy tubers or roots (potato, yam, taro or cassava).
Legumes (lentils and beans).
Fruit and vegetables.

Faisalahesan 9 months 1 week ago

It protects you against many chronic noncommunicable diseases, such as heart disease, diabetes and cancer. Eating a variety of foods and consuming less salt, sugars and saturated and industrially-produced trans-fats, are essential for healthy diet.

A healthy diet comprises a combination of different foods. These include:

Staples like cereals (wheat, barley, rye, maize or rice) or starchy tubers or roots (potato, yam, taro or cassava).
Legumes (lentils and beans).
Fruit and vegetables.

YamaneshRavindraGuttagi 9 months 1 week ago

We have observed in society that many individuals have a lot of money, but they don't have good health to enjoy it. We should prioritize our health because if we all are well we can enjoy ourselves every day . Nothing can be enjoyed if we are not in good health. Every day, we should eat healthy foods and exercise. Good eating habits keep our health in check. The worth of life is something that everyone studies,but the importance of living a healthy life is something that is constantly mentioned

Rajesha Vandse 9 months 1 week ago

healthy person lives happily and peacefully. Health is health is wealth. Good health gives us good life. Healthy foods have a lot of positive impacts on health. But now a days people are not reducing them and facing lots of problems.So make it your choice about your life.

Shashikumarg 9 months 1 week ago

hi everyone now a days we are seeing in everywhere almost 20% of the public affected for kidney desease so i will recommend some tips to maintain kidney Keep active and fit. ...
Control your blood sugar. ...
Monitor blood pressure. ...
Monitor weight and eat a healthy diet. ...
Drink plenty of fluids. ...
Don't smoke. ...
Be aware of the amount of OTC pills you take. ...
Have your kidney function tested if you're at high risk

PreranaS 9 months 2 weeks ago

As we all know, the popular and common saying is “Health is Wealth.” It is as true as our life.Good health keeps us always happy and gives us a feeling of complete physical, mental, social, and intellectualGood health keeps us always happy and gives us a feeling of complete physical, mental, social, and intellectual well-being.In such a busy life and polluted environment, it is tough for everyone to maintain good health and live a healthy life.So they need to maintain a balanced diet.

PriyaN 9 months 2 weeks ago

According to me health is wealth .if the each citizen of this country is healthy and ech child has a good health then this country will be achieve something great in future for that our government is taken so much initiative like giving ration to BPL card holder, mid-day meals, thayi card for female who are pregnant giving knowledge about nutritional food in school giving some funds to formers ... formers are the back bone of our country so our government should help even more to formers